جلسه هیئت نظارت بر ثبت وفعالیت سازمان های مردم نهاد شهرستان قاینات در محل سالن جلسات فرمانداری با حضور براتی ،معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری برگزار گردید