ای دریغا که قدر این گوهر تابناک را ندانستیم/ندرخشیدنش در آینده بر ما آشکار خواهد شد .ضایعه تاسف بار درگذشت مرحوم کربلائی حسن جانی،رئیس شورای اسلامی شهر نیمبلوک وشورای شهرستان قاینات،خادم بی ادعا،خیر گمنام،قیم صبور،حامی فداکار مردم را خدمت خانواده محترم،وابستگان آن مرحوم،مسئولین شهرستان،بخش وشهر بویژه مردم شهر نیمبلوک تسلیت عرض می نماییم وبرای آن مرحوم طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبر مسئلت داریم.شهرداری وشورای اسلامی شهر نیمبلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس شورای اسلامی شهر نیمبلوک در جلسه شورای ترافیک شهرستان قاینات که باحضور دکتر کهن ترابی،فرماندار محترم شهرستان قاینات ومهندس بیکی،معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید شرکت نمودندسلام علیکم

با عرض سلام وادب واحترام خدمت همشهریان عزیز ومحترم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه هیئت نظارت بر ثبت وفعالیت سازمان های مردم نهاد شهرستان قاینات در محل سالن جلسات فرمانداری با حضور براتی ،معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری برگزار گردید