1. پیگیری در خصوص تغییر مکان ومالکیت چاه آب فضای سبز
 2. انتخاب شهردار وقت شهر نیمبلوک
 3. واگذاری زمین وپیگیری احداث ساختمان اداره آب وفاضلاب
 4. پیگیری در خصوص استقارا مرکز جهاد کشاورزی در شهر نیمبلوک
 5. پیگیری در خصوص اعتباری شدن بانک کشاورزی
 6. پیگیری واستقرار شعبه تامین اجتماعی به مدت1روز در هفته
 7. پیگیری واستقرار باجه بانک ملی در شهر نیمبلوک
 8. پیگیری جهت واگذاری زمین برای ساخت مسکن مهر
 9. گرفتن موافقت وزیر جهاد کشاورزی وقت آقای مهندس اسکندری جهت واگذاری زمین بابت مسکن جوانان
 10. پیگیری وتهیه نقشه طرح جامع شهر نیمبلوک
 11. پیگیری جهت ساخت ساختمان کلانتری 16 نیمبلوک
 12. کمک به کتابخانه عمومی شهر نیمبلوک
 13. پیگیری واستقرار پلیس راهور در شهر نیمبلوک
 14. خرید کانکس وملزومات اداری جهت استقرار پلیس راهور به مبلغ000/000/33 ریال
 15. واگذاری زمین جهت ساخت هنرستان برکت
 16. پیگیری وساخت هنرستان برکت
 17. کمک به خرید وسایل وتجهیزات کارگاهه هنرستان برکت به مبلغ000/000/68 ریال
 18. پیگیری در خصوص در حریم قرارگرفتن مجتمع فولاد
 19. پیگیری واستقرار اورژانس 115 در شهر نیمبلوک
 20. پیگیری در خصوص حداث ساختمان جهت اورژانس 115
 21. تامین ساختمان وخرید تجهیزات جهت اورژانس 115 به مبلغ000/000/25 ریال
 22. پیگیری واستقرار اقامه نماز جمعه در شهر نیمبلوک
 23. خرید یکدستگاه خودروی پژو405 به مبلغ000/000/188 ریال کمک به باشگاه کشتی به مبلغ000/600/3 ریال
 24. تامین ساختمان وخرید لوازم اداری جهت دفتر امام جمعه به مبلغ000/700/26 ریال
 25. کمک به شهرداری از محل فروش زمین به مبلغ000/000/170/1 ریال جهت آسفالت بلوار کشاورز ومعابر شهری
 26. پیگیری در خصوص رفع مشکل آب شرب شهر نیمبلوک که هم اکنون 3حلقه چاه با1750 مترمکعب مخازن ساخته شده است
 27. پیگیری در خصوص احداث ساختمان بانک کشاورزی
 28. پیگیری مسکن برای افراد تحت پوشش بهزیستی
 29. پیگیری در خصوص واگذاری زمین جهت ساخت مسکن انفرادی
 30. پیگیری در خصوص احداث مسجد غدیر
 31. کمک به مسجد فاطمیه
 32. واگذاری یک قطعه زمین جهت ساخت خانه عالم مسجد فاطمیه
 33. تهیه طرح توجیهی بخش نیمبلوک
 34. پیگیری در خصوص ساخت المان شهدای گمنام
 35. پیگیری در خصوص تشکیل هیئت امنای شهدای گمنام
 36. پیگیری در خصوص ساخت المان شهدای شهر
 37. به ثمر نشستن پیگیری مکاتبات متعدد در خصوص ورودی جاده فولاد از میدان امام رضا(ع)
 38. برگزاری جلسات متعدد در خصوص مناسبتهای مختلف ملی ومذهبی
 39. پیگیری در خصوص ارائه خدمات تامین اجتماعی در شعبه به دو روز در هفته
 40. پیگیری در خصوص ارتقاء باجه بانک ملی به شعبه
 41. انجام مکاتبات متعدد در خصوص اصلاح دوربرگردانهای ورودی وتقاضای تقاطع غیر همسطح ویامیدان در وردی شهر از دولت قبلی تاکنون
 42. انتخاب شرکت واحد صلاحیت جهت بررسی اسناد مالی شهرداری
 43. انتخاب شهردار
 44. پیگیری در خصوص استقرار دفتر ثبت اسناد رسمی وثبت ازدواج