موقعیت وحدود شهرنیمبلوک

شهرستان نیمبلوک در شمال نیمبلوک استان خراسان جنوبی در حدفاصل(15دقیقه33درجه تا12دقیقه و24 درجه)عرض شمالی و(38 دقیقه و58درجه تا56 دقیقه و60 درجه)طول شرقی واقع شده است،وفاصله آن از شهرستان بیرجند(مرکز استان)135 کیلومترو از شهر قاین(مرکز شهرستان)37 کیلومتر بوده که دارای204 هکتار محدوده خدماتی وجمعیت بالغ بر5000 نفر می باشد

آب و هوای نیمبلوک

دارای آب وهوای گرم وخشک می باشد.

مکانهای مذهبی

ردیف

نام مکان

آدرس

تلفن

1

مسجد جامع شهر

بلوار ولیعصر(عج)

05632541131

2

مسجد فاطمیه

خیابان فاطمیه

05625373827

3

مسجد غدیر

شهرک غدیر

-

4

حسینیه اباعبدالله الحسین

خیابان دانشجو

-

ادارات شهر

1

شهرداری

بلوار امام خمینی(ره)

05632540050-55

2 دفتر امام جمعه بلوار امام خمینی(ره) 05632541266

3

شرکت سهامی زراعی

 خ ولیعصر3

05632540304-5

4

مرکزجهادکشاورزی

خ ولیعصر1

05632540060

5

اداره آب وفاضلاب

بلوار زراعت

05632540130

6

مرکز بهداشتی درمانی

بلوار ولیعصر

05632540201

7

پایگاه بهداشتی

بلوار ولیعصر

05632540202

8            اورژانس بلوار امام رضا(ع) 115
9 پایگاه امداد جاده ای نیمبلوک ورودی شهر 05632541000

5

مرکز آموزش کشاورزی

بلوار امام رضا(ع)

05632540402-4

6

پست امداد گاز

میدان شهرداری

05632540090

05632540091

7

دفتر ثبت اسناد

بلوار ولیعصر

05632540666

8

دفتر ثبت ازدواج

ولیعصر8

05632540166

بانکها

1

بانک کشاورزی

بلوار ولیعصر

05632541100

05632540145

05632541200

2

بانک صادرات

بلوار ولیعصر

05632540321

05625370221

3

بانک ملی

بلوار ولیعصر

05632540148